Navigation:Sigil - Betydelse & Tolkning

Runan Sigil

Hur ska man tolka runan Sigil?

Runan betyder: Sol

Symboliserar värme, sol, sommar, hjärta och även seger. En starkt positiv kraftruna.

Ännu mer om runan Sigil:

Esoteric : helheten , framgång

Runa av vägledning , målsättning och framgång .

Psi : centrala nervsystemet , själens säte , uppenbarelse , helhet

Energi : sol - hjulet , stärka hvel / charka , kosmiska energier , motivation , livgivande kraft , handling

Vardagliga : solljus , eld , möte av mål , förtroende , vidta åtgärder

Spådomar : Vägledning , hopp , framgång , mål , heder , liv syfte , tro på resultaten , eller falska mål , dåliga råd , falsk framgång , godtrogenhet , förlust av mål .

styr :

  • Transmutation tänkande i energi för handling
  • Aktivera högsta värdena
  • Förstärkning av psykiska centra ( hvel aka chakran )
  • Ökning av andliga vilja och optimal hälsa
  • Vägledning genom banorna , " upplysning "
  • Seger och framgång genom individuell vilja
Mina anteckningar :

Det är runan av solen. Det är motkraften till kosmisk is i runan Isa . Sigil representerar kraften av brand i den fysiska och mentala värld . Det främjar förnyelse , hängivenhet , optimism och ihärdighet i någon strävan . Det kommer att avvärja mot de skadliga andras åsikter för att hålla hjärtat fokuserat på dess syfte .

Den hvel ( fornnordiska term som motsvarar sanskrit ordet chakra ) är den snurrande energi hjulen i kroppen . De ser ut som små solar till psykiska ögat . Genom att öka kapaciteten på hvel att hantera större flöde av Megin energi leder till optimal hälsa nivåer och avancerade psykiska funktioner .

De gamla mystikerna var intuitivt medveten om att solen ger detta planetsystem och dess livsformer med många olika kosmiska energier som är nödvändiga för utvecklingen av livskraften , och faktiskt , det är kraften i solen ( och stjärnor ) som omfattar de dynamiska energier inneboende i alla ting i sitt system , som en gång var det allt tvingas inom dess unfathomably varm ugn . Sigil utsätter frågor till den klara ljus och slår plötsligt som en blixt i en kontrollerad och centrerad explosion av överväldigande , massiva insatser .

Sigil innehåller gamla hederskodex . Dessa är de vanligaste förnuft riktlinjer och moral som håller ett samhälle tillsammans bortom lagens bokstav och håller den enskilde att " göra det rätta " . Sigil är också runa av framgång och seger, och är därför associerad med nästa runan i den ordning , Tiwaz . Det ger oss kraft att vinna och förbinder oss med avslöjanden om vårt livs syfte , och insikt i åtgärder som kommer att vägleda oss i våra strävanden . Vetenskapen om NLP har mycket att erbjuda i form av insikt och behärskning av denna runa , liksom det psykologiska studiet av framgång .
Algiz | Ansuz | Biork | Dagaz | Ehwaz | Eihwaz | Fehu | Gifu | Hagal | Ingwaz | Isaz | Jera | Kenaz | Lagaz | Mannaz | Naudiz | Othala | Perdhra | Raidho | Sigil | Thurisaz | Tiwaz | Uruz | Wunja