Navigation:Spå i tarot

Klicka här för att testa sspå i runor
En av de mer populära metoderna för spådom är att spå i tarot, men visste du att tarot är jämförbart med runor?

Tarots historia

Man vet inte exakt när den skapades, men det rör sig om tidsperioden 1420-1450, och det skedde i norra Italien. Det finns belägg för kortlekar med 52 kort långt tidigare, men tarokleken tillkom genom att en fjärde honnör lades till i varje svit, och att en separat trumf-svit om 22 kort lades till. Just dessa 22 kort i tarots så kallade Stora Arkana är väldigt lika runorna i Futharken, iallafall inom spådom.

Tarot liknar runor

I en tarotlek är det i huvudsak de klädda korten, de 22 korten i den stora arkanan, som verkligen besitter tyngd och är ödesmättade. Samtliga kan man ganska enkelt överföra till de 24 runorna i Futharken.

beskriver man det så är en spådom i runor nästan större än vad en spådom i tarot någonsin kan bli, speciellt om man tar med det faktum att runor kan hamna på alla möjliga sorters håll - vanligt och upp och ner etc - något som bara ett fåtal system inom tarot tar hänsyn till.